Exact PE I A/S

Lukket for yderligere kapitalforhøjelse

Exact PE I A/S lukkede i 2013 med et samlet tilsagn om DKK 42 mio i investeringskapital.

Exact PE I A/S investeringsstrategi fokuserer på små og mellemstore virksomheder med Brasilien som primære marked. Den tegnede kapital kaldes i takt med allokering i de enkelte virksomheder. Exact PE I A/S forventede levetid er på 5-7 år, og fonden afvikles i takt med afhændelsen af virksomhederne. Investeringsstrategien fokuserer på virksomheder, der opererer indenfor segmenter med stor eksponering overfor det voksende indre marked og væksten i middelklassen.

Exact Capital & Consulting administrerer Exact PE I, som også trækker på bestyrelsens og investorernes kompetencer og brancheviden i sit aktive ejerskab og værdiskabende udvikling af virksomehederne.

Det varige arbejde med pipeline udmøntede sig i juni 2013 i fondens første transaktion. Læs nærmere om fondes investeringer nedenfor.
  

Investeringerne i Exact PE I A/S

Projekter