Pensionsmidler

En fremsigtet investering...

Pension _680x 300

Det er muligt at erhverve aktier i vores investorselskaber for dine pensionsmidler.

En passiv investering i en unoteret aktie som eksempelvis Exact Brazil A/S, kan foretages under følgende forudsætninger:

Beregningsgrundlag: Den samlede værdi af kapital- og ratepensionsmidler i samme pengeinstitut.

Heraf kan tegnes følgende:
20% af de første 2 mio. DKK.
50% af de næste 2 mio. DKK
75% af resten

Aktierne kan frit placeres i et af depoterne.

Øvrige forudsætninger:

  • Der skal minimum investeres 100.000 kr. i hvert selskab
  • Samlet ejerandel i det selskab, der investeres i, må ikke være på 25 % eller mere
  • Den øvrige del af pensionsopsparingen skal bevare en værdi på min. 350.000 kr., for at bevare investeringerne i unoterede aktier
  • Der må ikke investeres i aktier med brugsrettigheder, hvor disse nedsætter afkastet af investeringen.
  • Overholdes de angivne grænser for ejerandel og værdi af øvrige placeringer i depotet ikke, er der 3 måneder til at handle de unoterede aktier.


Beskatning: Som andre investeringer af pensionsmidler med pensionsafkast på 15,3 %.

For specifik rådgivning henviser vi til egen revisor eller pensionsbeskatningsloven.

Videopræsentation


Se det brasilianske marked fra vores perspektiv

Læs mere her