< Tilbage til oversigten

02 dec 2011

Renten sænkes igen er og nu 11 % p.a.

BCB sænker for tredje gang i træk renten

På tre måneder har Banco Central do Brazil (BCB) sænket selic-renten fra 12,5 %p.a. til det nuværende niveau på 11 % p.a. På BCBs rentemøde d. 30/11 sænkedes renten enstemmigt med 0,5 %-point, primært på baggrund af den underdrejede globale økonomiske situation.

Brasilien bruger dermed renten som økonomsik stimulans, hvilket landets høje renteniveauer giver plads til. Imens må mange andre vestlige lande sande, at renteinstrumentet ikke kan benyttes yderligere efter finanskrisen i 2007-08.

Inflationen er kommer under kontrol og forventes at kunne holdes indenfor målsætningen på 4,5 % p.a. +/- 2 %-point. I oktober måltes de seneste 12 måneders inflation til 6,97 %.

IMF direktør Christine Legarde roste i meget positive vendinger Brasiliens makroøkonomiske stabilitet ved et protokolmøde d. 1/12. Legarde roste landets tre grundpiller for denne stabiliet inflation targeting, flydende valutakurs og finanspolitisk ansvarlighed.

Videopræsentation


Se det brasilianske marked fra vores perspektiv

Læs mere her